Jūsu grozs ir tukšs. Pievienojiet preci grozam, lai turpinātu.

Notīrīt visu
Kopā apmaksai:
€0,00
Noformēt pirkumu

Lietošanas noteikumi

Grenardi mājas lapas lietošanas noteikumi

23.08.2018
 1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
  1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Grenardi Latvia, reģ. Nr. 50003474971, juridiskā adrese: Dēļu iela 2, Rīga, LV-1004, Latvija, turpmāk tekstā – Grenardi, sniedz pakalpojumus, kas pieejami mājas lapā www.grenardi.lv, turpmāk tekstā – Mājas lapa, ņemot vērā mūsu piegādes politiku, preču atgriešanas politiku un citus noteikumus un nosacījumus, kurus varat atrast mūsu Mājas lapā, saistībā ar reklāmu, kā arī saistībā ar klientu apkalpošanu, viss augstāk minētais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Ieejot Mājas lapā un to lietojot, Jūs ar to piekrītat, ka esat ieapzinušies ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, tos saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez jebkādiem ierobežojumiem vai nosacījumiem.
  2. Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas Grenardi Mājas lapā piedāvātos pārdodamos izstrādājumus, turpmāk tekstā „Prece”, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”. Mājas lapa ir reģistrēta kā juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecības interneta veikals Latvijas Proves Birojā (reģ.nr. 1-4-74/2018, datums 21.08.2018)
 2. PRIVĀTĀS INFORMĀCIJAS KONFIDENCIĀLITĀTE
  1. Grenardi aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, fiziskās personas datu apstrādi veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.
  2. Grenardi iegūtā patērētāja personīgā informācija ir nepieciešama, lai patērētājam nodrošinātu augstāko servisa līmeni. Tas ļauj sniegt patērētājam piemērotu pieeju Grenardi Precei un pievērst uzmanību preču grupām, kas visvairāk interesē patērētāju. Jūsu personīgā informācija palīdz mums informēt jūs par jaunumiem piedāvāto preču klāstā, izpārdošanām un pasākumiem, par kuriem jums varētu būt interese. Mājas lapā jūs varat pasūtīt preci, veikt pieprasījumus un pieteikties informācijas saņemšanai par jaunumiem, izpārdošanām u.c. Jūsu pieprasījuma apstrādei mēs prasām patērētājam sniegt tādu informāciju, kā vārds, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis un cita informācija, kuru patērētājs var izvēlēties aizpildīt. Grenardi nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus.
  3. Grenardi nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru jūs sniedzat tiešsaistē. Grenardi nepārdod un nekādā veidā nenodod patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.Patērētāja sniegtā informācija palīdz mums īstenot mūsu servisu, apstrādāt patērētāja pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt jums atbalstu.
  4. Grenardi pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām un institūcijām pēc to pieprasījuma.
  5. Grenardi veic visus iespējamos pasākumus jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu vai bojāšanu.
  6. Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Mājas lapā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa netiek atmaksāta.
  7. Patērētājs piekrīt savu personas datu apstrādei.
 3. PRECES UN PAKALPOJUMI PERSONĪGAI LIETOŠANAI
  1. Šajā Mājas lapā pieejamās Preces un pakalpojumi un to paraugi, ko mēs piedāvājam, ir paredzēti vienīgi personīgai lietošanai. Jūs nedrīkstat pārdot vai pārpārdot no mums saņemtās Preces un pakalpojumus. Grenardi patur tiesības ar vai bez brīdinājuma atsaukt vai samazināt jebkura izpildāmā pasūtījuma vai jums nodrošināmo Preču vai sniedzamo pakalpojumu apjomu gadījumos, kad tas, pēc mūsu vienpusēja ieskata, var izraisīt Noteikumu un nosacījumu pārkāpšanu.
 4. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE
  1. Sniedzot Mājas lapā pieejamo Preču aprakstu, mēs cenšamies būt iespējami precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar Preci (apraksts, krāsas un tml.) ir notikušas izmaiņas, Grenardi nevar garantēt, ka katru brīdi Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu jaunāko informāciju.
 5. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS
  1. Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir Grenardi, mūsu filiāļu, partneru vai licences devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras mūsu rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.
 6. CENU VEIDOŠANAS POLITIKA
  1. Mājas lapā visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā.
  2. Visām cenām tiek piemērots PVN (21%) nodoklis vai citi tirdzniecības nodokļi, ja tādi ir paredzēti. Piegāde Latvijas teritorijā ir iekļauta preces cenā.
  3. Grenardi ir tiesības mainīt cenas jebkura laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Patērētājam ir tiesības iegādāties Preces un pakalpojumus par aktuālajām cenām.
 7. NORĒĶINU KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
  1. Par Preču vai pakalpojumu iegādi Mājas lapā variet norēķināties ar Swedbank banklink, SEB banklink, Citadele banklink, un norēķinu kartēm VISA, Visa Electron, Master Card vai Maestro.
  2. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv. Maksājumu izpildei nepieciešamoie personas dati tiek nododi platformas īpašniekam, Maksekeskus AS.
  3. Grenardi negarantē visu norēķinu karšu pieņemšanu apmaksai. Ja jums rodas problēmas ar maksājuma karti, lūdzam rakstīt uz [email protected] norādot norēķinu kartes numuru.
  4. Grenardi neuzglabā Jūsu norēķinu kartes datus vai citu maksājuma līdzekļu informāciju.
  5. Maksājumu tehnisko drošību nodrošina ar SSL sertifikātu, kas garantē datu pārsūtīšanas drošību un nepiejamību trešajai pusei.
 8. PIEGĀDES KĀRTĪBA
  1. Piegāde Latvijas teritorijā pasūtījumiem virs EUR 30.00 ir bezmaksas. Lūdzam iepazīties ar detalizētiem piegādes un atgriešanas noteikumiem.
 9. PREČU ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI
  1. Jums ir tiesības atgriezt nopirkto preci 14 dienu laikā no saņemšanas brīža. Lūdzam iepazīties ar detalizēteim piegādes un atgriešanas noteikumiem.
 10. GARANTIJA UN KVALITĀTE
  1. Grenardi rūpējas par savu Preču kvalitāti. Visām Mājas lapā iegādātajām Precēm ir divu gadu garantija. Lūdzam iepazīties ar detalizētiem garantijas noteikumiem.
 11. LIETOTĀJA ATBILDĪBA
  1. Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi un nosacījumi un Mājas lapā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Jums vienmēr jārīkojas labticīgi, atbilstoši likumam un vispārpieņemtajai praksei. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājas lapā, tajā atrodamajā Saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Mājas lapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, jūs būsiet atbildīgs par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var nodarīt Grenardi, mūsu filiālēm, partneriem vai licenču devējiem.
 12. SAITES UZ TREŠO PUŠU MĀJAS LAPĀM
  1. Mēs neesam atbildīgi par citu mājas lapu saturu, uz kurām vai no kurām ved mūsu Mājas lapas saites. Mājas lapā redzamās saites ir izveidotas vienīgi jūsu ērtībai un nav uzskatāmas par mūsu, mūsu meitas sabiedrību vai partneru piekrišanu attiecīgajam saturam, produktam, pakalpojumam vai piegādātājam. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājas lapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir jūsu pašu risks. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved mūsu Mājas lapas saites, un mēs negarantējam citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu mājas lapu un vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un noteikumus un nosacījumus. Jums ir patstāvīgi uzmanīgi jāiepazīstas ar visu citu jūsu apmeklēto tīmekļa vietņu noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politiku.
 13. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA
  1. Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem Grenardi nekādā ziņā nav atbildīgs (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies, jums lietojot šo Mājas lapu.
  2. Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem Grenardi nekādā ziņā nav atbildīgs (pēc līguma, vai uz cita pamata) par: darbības pārtraukšanu; kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi Mājas lapai; datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, bojājumiem vai citām izmaiņām; jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar, uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos Mājas lapā vai to izmantošanu; datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteikumu, kas var rasties saistībā ar Mājas lapas izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm; jebkādām neprecizitātēm vai iztrūkumiem saturā, vai notikumiem ārpus mūsu saprātīgas kontroles.
  3. Grenardi nav atbildīgs par jebkādiem netiešiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūtu peļņu), kas saistīti ar Mājas lapu vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot Mājas lapu) no jūsu puses, neatkarīgi no darbību veida, pēc līguma, vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja mēs esam tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.
 14. PRETENZIJAS AUTORTIESĪBU SAKARĀ
  1. Viss Mājas lapas saturs, sarakste, kas saņemta rakstiski pa parasto vai elektronisko pastu, kā arī mārketinga materiāli, kas ir izmantoti Mājas lapas reklamēšanai trešo pušu resursos, ir Grenardi īpašums. Tās satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta, izņemot šādiem mērķiem:
  2. Atļauja kopēt personīgai lietošanai: jums ir tiesības veidot Mājas lapas satura kopijas vai izdrukāt tā daļas saprātīgai personīgai lietošanai.
  3. Atļauja kopēt vai pārpublicēt ierobežotai izmantošanai: jums ir tiesības veidot materiāla kopijas izdrukas veidā vai ciparu formātā izmantošanai trešo personu vajadzībām, ar nosacījumu, ka jūs norādāt Grenardi Mājas lapu kā satura un materiālu avotu, pievienojot kādai no šādi pārpublicētajām kopijām augšējā līmeņa hipersaiti (http://www.grenardi.lv ). Jums ir arī jāinformē trešās personas, ar kurām jūs kopīgi izmantojat šādas kopijas, ka šādu kopiju pārpublicēšanas gadījumā kā visu materiālu avots ir jānorāda Grenardi Mājas lapa, ievietojot augšējā līmeņa hipersaiti (http://www.grenardi.lv)
 15. ATBRĪVOŠANA NO ATBILDĪBAS
  1. Jūs piekrītat kompensēt mums, pasargāt mūs no materiālās atbildības, kaitējuma, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju vai prasību saistībā ar šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, kļūdām jūsu sniegtajos apliecinājumos vai garantijās, vai šīs Mājas lapas izmantošanā no jūsu puses.
 16. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
  1. Ja saistībā ar šo Mājas lapu rodas strīds, visas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas likumi tādā apmērā, it kā šie Noteikumi un nosacījumi būtu Latvijā pilnībā noslēgts un abpusēji pildīts līgums.
  2. Līgumslēdzējas puses ar šo apliecina, ka visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz Mājas lapas apmeklējumu no jūsu puses, vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.
  3. Ja puses nespēj izšķirt radušos strīdu savstarpējās pārrunās, tās nodod visus strīdus, domstarpības vai pretenzijas izskatīšanai attiecīgas piekritības Latvijas Republikas tiesā, izņemot, ja jūs jebkādā veidā esat pārkāpuši vai mēģinājuši pārkāpt mūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai mūsu meitas sabiedrību, partneru vai licenču devēju intelektuālā īpašuma tiesības, kad šādā gadījumā mēs varam vērsties jebkurā tiesā pēc tiesas noteikta aizlieguma vai cita piemērota tiesiskās aizsardzības līdzekļa, un jūs piekrītat pakļauties šādas tiesas ekskluzīvajai jurisdikcijai un lietas izskatīšanai šajā tiesā.
  4. Par strīdus izskatīšanas vietu un kārtību puses ir vienojušās, ievērojot Eiropas Parlamenta Regulas 953/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) noteikumus.
  5. Ja starp Grenardi un patērētāju rodas strīds par to, vai noslēgtajā līgumā ietvertie noteikumi ir netaisnīgi, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties tiesā, bet patērētājam ir tiesības vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, adrese: K. Valdemāra iela 157, Rīga, Latvija, LV – 1013.
  6. Ja starp Grenardi un patērētāju rodas strīds par fizisko personu datu aizsardzības jautājumiem, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties tiesā, bet patērētājam ir tiesības vērsties arī Datu valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, Latvija, LV – 1011.
 17. PIEKRIŠANA SAŅEMT PAZIŅOJUMUS PA E-PASTU
  1. Pieņemot šos Noteikumus un nosacījumus, jūs piekrītat no mums saņemt paziņojumus, vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas (kopā saukti „Paziņojumi”) pa norādīto e-pastu vai parasto pastu. Jūs piekrītat, ka pa e-pastu vai parasto pastu nosūtīti paziņojumi atbilst noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami šādiem rakstiskas saziņas veidiem. Ja jūs nepiekrītat saņemt paziņojumus no šīs Mājas lapas, lūdzu, pārtrauciet izmantot šo tīmekļa vietni un tās pakalpojumus, jo Grenardi nespēj nodrošināt pilnu pakalpojumu klāstu lietotājiem, kas nesaņem paziņojumus no Mājas lapas.
  2. Lūdzu, ievērojiet, ka šajā punktā minētie paziņojumi neattiecas uz izvēles mārketinga informāciju, kuru jūs varat izvēlēties saņemt no Mājas lapas pēc saviem ieskatiem, izņemot gadījumus, kad Grenardi klientu informē par vispārēju akciju internetveikalā, kura attiecas uz visām interneta veikala piedāvājuma precēm.
 18. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
  1. Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu starp jums un Grenardi noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Mājas lapas un tās satura lietošanu no jūsu puses.
  2. Grenardi ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot Mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām. Grenardi patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Mājas lapu jebkādā veidā.
  3. Nekas no šajos noteikumos teiktā nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita sabiedrības veida nodibināšana starp jums un Grenardi. Gadījumi, kad Grenardi nespēj panākt šo Noteikumu un nosacījumu ievērošanu no jūsu puses, neietekmē pilnas mūsu tiesības pieprasīt to ievērošanu pirms vai pēc tam. Ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu punktiem piemērojamo likumu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar tiesas lēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē šo Noteikumu un nosacījumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā, bet tā vietā šajos Noteikumos un nosacījumos iespēju robežās ir jāveic grozījumi atbilstoši piemērojamiem likumiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu pušu sākotnējo ieceri atbilstoši sākotnējiem Noteikumiem un nosacījumiem.
 19. NEPĀRVARAMA VARA
  1. Grenardi nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.